Written by vsisi on 17 januarja, 2020 in Aktualno

Podjetje s 69 – letno tradicijo zaposli delavce / delavke na delovnem mestu:

 

Vodilni elektromonter (več delavcev)

 • IV. ali V. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri
 • Vsaj 3 leta delovnih izkušenj
 • Veljavno vozniško dovoljenje B kategorije
  (zaželeno tudi C kategorije)
 • Zaželeno znanje vsaj enega tujega jezika
  (angleško, prednostno nemško)

Plačilo je odvisno od usposobljenosti in strokovnosti.
Osnovna neto plača med 850 in 950 EUR
+ dodatek na delovno dobo
+ povračilo stroška prehrane in prevoza na delo
+ stimulativni del

 

Elektromonter (več delavcev)

 • IV. ali V. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri
 • Zaželeno 2 leti delovnih izkušenj
 • Veljavno vozniško dovoljenje B kategorije
  (zaželeno tudi C kategorije)
 • Zaželeno znanje vsaj enega tujega jezika
  (angleško, prednostno nemško)

Plačilo je odvisno od usposobljenosti in strokovnosti.
Osnovna neto plača med 700 in 850 EUR
+ dodatek na delovno dobo
+ povračilo stroška prehrane in prevoza na delo
+ stimulativni del

 

Pogodbe o zaposlitvi se sklenejo za nedoločen ali določen čas 6 mesecev.

Kandidati morajo k prijavi predložiti:
• Vlogo s kratkim življenjepisom
• Kopijo zadnjega šolskega spričevala
• Pregled dosedanjih zaposlitev

Kandidati morajo poslati vloge z dokazili na naslov:
ELEKTROSIGNAL, d.o.o., Lava 6a, 3000 Celje.