Z vami in za vas že od leta 1951

Poslovni in stanovanjski objekti, objekti javnega pomena

 • Tehnopolis: objekt tehnološkega parka I in objekt tehnološkega parka II (stolpnica)
 • Splošna Bolnišnica Celje: centralni operacijski blok, centralna intenzivna medicina, oddelek dialize, endoskopske ambulante, dermatološki oddelek, lekarna, dermatovenerološki oddelek, fizioterapija, uprava, nadgradnja hladilnega postroja, energetska sanacija z dograditvijo trigeneracije, prenova inštalacij program DORA, prenova inštalacij na kardiološkem in koronarnem oddelku, prenova inštalacij na pediatriji, implementacija sistema RIS/PACS (prenos RTG slik preko računalniškega omrežja), prenova inštalacij na urološkem oddelku
 • UKC Maribor: oddelek hemodialize, adaptacija prostora in izvedba inštalacij za angiograf
 • UKC Ljubljana: adaptacija prostora in izvedba inštalacij za DSA aparat
 • Onkološki inštitut Ljubljana: adaptacija prostora in izvedba inštalacij za CT aparat
 • Engrotuš Celje: upravna zgradba, trgovski center planet TUŠ Celje, planet TUŠ Maribor, prodajalne v Ljubljani, Mariboru, Kočevju, center Cash&Carry v Celju
 • Cinkarna Celje: upravna zgradba
 • Vegrad: Srednja zdravstvena šola Celje
 • Trimo: zapori UNPROFOR-ja v Sarajevu
 • Dom Sv. Jožef Celje: dom za ostarele
 • Orenburregingas Rusija: banka v Orenburgu
 • BauMax: izvedba inštalacij v centru Baumax Celje
 • Inteligentna stanovanjska hiša v Ljubljani in Ljubnem (EIB instalacija)
 • CM Celje: Stanovanjski objekt Dolgi most Ljubljana, stanovanjski objekt v Rogaški Slatini, izvedba poslovnih prostorov za ZPIZ Celje
 • Nivo: garažna hiša Janina v Rogaški Slatini, garažna hiša pri UKC Maribor
 • Spar: Trgovski center Spar Koper (2 lokaciji)
 • Občina Šmarje pri Jelšah: vrtec
 • Občina Duplek: vrtec
 • Dom ob Savinji Celje: prenova 3. in 4. etaže doma upokojencev
 • CM Inženiring: Center za socialno delo Celje
 • Bencinski servisi: Žalec, Dobrna in Slovenska Bistrica
 • Občina Lovrenc na Pohorju: vrtec
 • Občina Polzela: vrtec
 • Pošta Celje: Regijski center v Celju
 • Dom upokojencev z varovanimi stanovanji v mestu Maxdorf v Nemčiji
2019 © ELEKTROSIGNAL d.o.o. | Pravno obvestilo | Izdelava: Vsi.si d.o.o.
Obveščanje javnosti
Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.