Z vami in za vas že od leta 1951

Komunalni objekti

 • Mestna občina Ljubljana: nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana
 • Komunalno podjetje Velenje: tehnološke prenove več toplotnih (pod)postaj v Občini Šoštanj ter Mestni občini Velenje
 • Občina Brezovica: Čistilna naprava Vnanje Gorice, Čistilna naprava Podpeč Presarje
 • Mestna občina Celje: Regionalni center za ravnanje z odpadki CERO, Toplarna Celje, razsvetljava dela starega mestnega jedra v Celju, javna razsvetljava Mariborske ceste v Celju, magistrala vzhod-zahod v Celju, severna vezna cesta v Celju idr.
 • Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop (42 objektov)
 • Občina Žalec: javna razsvetljava v Grižah, Vrbju, Čistilna naprava Žalec (nadgradnja), razsvetljava dela starega mestnega jedra
 • Občina Vojnik: črpališča, Čistilna naprava Frankolovo
 • Občina Hrastnik: Centralna čistilna naprava Hrastnik, Center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – 2. faza
 • Občina Slovenska Bistrica: Center za ravnanje z odpadki II. reda
 • Občina Log-Dragomer: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – sklop 2.3
 • Občina Logatec: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – sklop 4
 • Občina Šmarje pri Jelšah: komunalno opremljanje stanovanjske soseske Poljana
 • Občina Sevnica: kanalizacijski sistem Sevnica
 • VO-KA Celje: Centralna čistilna naprava Celje, črpališča RZ1 do RZ6 Celje, Prenova Vodarne Medlog
 • ZPO Celje: razsvetljava smučišča Celjska koča, napajanje žičnic na celjski koči, razsvetljava igrišč ob letnem bazenu v Celju, LED razsvetljava dvorane Zlatorog
2019 © ELEKTROSIGNAL d.o.o. | Pravno obvestilo | Izdelava: Vsi.si d.o.o.
Obveščanje javnosti
Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.