Z vami in za vas že od leta 1951

Prometno-svetlobna signalizacija

Izgradnja (in vzdrževanje) mnogih semaforiziranih križišč v Celju, Žalcu, Vojniku, Šentjurju, Šempetru v Savinjski dolini, Nazarjah, Velenju, Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Laškem, Veliki Pirešici, Arclinu, Trebnjem, … (skupaj več kot petdeset semaforiziranih križišč). DRSI: izgradnja (in vzdrževanje) semaforiziranih križišč v celjski regiji (Celje, Žalec, Šempeter v Savinjski dolini, Nazarje, Velenje, Slovenj Gradec, …) DARS: izvedba […]

Cestna in javna razsvetljava

RS Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI: veliko odsekov regionalnih cest, prehodov za pešce in kolesarje Mestna občina Celje: veliko mestnih ulic ter občinskih cest, razsvetljava nogometnega stadiona Arena Petrol Celje, smučišča na Celjski koči Druge okoliške občine: Vojnik, Štore, Zreče, Laško, Žalec idr. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo: semaforizirana križišča in prehodi ter javne razsvetljave Semaforizacija: skoraj […]

Transformatorske postaje

Cinkarna Celje, Čistilna naprava Celje, Dobrovski grad, Feralit Žalec, Glin Nazarje, Industrija jug Celje, Kasaze, Klavnica Šentjur, Merx Celje, TP Lenart, Pivovarna Laško, RCERO Celje, Resljeva, Športni park pod Golovcem, Štore II, Toplarna Celje, Tuš hladilnice, Tuš multikino, Unior Zreče, Zdravilišče Laško, RCERO Ljubljana.

Komunalni objekti

Mestna občina Ljubljana: nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana Komunalno podjetje Velenje: tehnološke prenove več toplotnih (pod)postaj v Občini Šoštanj ter Mestni občini Velenje Občina Brezovica: Čistilna naprava Vnanje Gorice, Čistilna naprava Podpeč Presarje Mestna občina Celje: Regionalni center za ravnanje z odpadki CERO, Toplarna Celje, razsvetljava dela starega mestnega jedra v Celju, […]

Industrijski objekti

Feroda: poslovno stanovanjski objekt PAN TIM: poslovni aneks ob proizvodno skladiščnem objektu v obrtni coni Latkova vas Cinkarna Celje: hala vzdrževanja, hala lipoton, hala grafike, obrat gradbene mase, obrat cinkove litine Pivovarna Laško: polnilnica piva, varilnica piva, kleti idr. Frutarom Etol: hala arome, hala destilarna, hala ekstrakcije, skladišče embalaže nevarnih snovi, siruparna CIP 3 idr. […]

Javni objekti

Zdravstveni objekti, kulturni in sakralni objekti, športni objekti, trgovinski objekti, hotelski objekti, poslovni in stanovanjski objekti. UKC Maribor: dograditev gasilskih dvigal k bolnišnični stolpnici, ureditev urgentnega bloka s helioportom, onkološki oddelek Splošna bolnišnica Trbovlje: pediatrični oddelek, hemodializa, CT diagnostika, OP dvorane in septika Splošna bolnišnica Celje: operacijski blok in intenzivna nega, endoskopski center, dermatološki oddelek, […]

Javna in dekorativna razsvetljava

Izgradnja (in vzdrževanje nekaterih) cestnih in javnih razsvetljav:  Celje, Polzela, Žalec, Poljčane, Rogatec, Rogaška Slatina, Zreče, Nazarje, Tekačevo, Radeče, Velenje, Podčetrtek, Slovenska Bistrica, Dramlje, Prebold, Vrbno, Vitanje, Vojnik, Velika Pirešica, Slovenske Konjice, Vinska gora (skupaj preko 200 km javnih razsvetljav). Mestna občina Celje: izdelava digitalnega katastra javne razsvetljave. DRSI: izvedba in vzdrževanje cestne razsvetljave na […]

Športni in rekreacijski objekti

SCT: športna dvorana Zlatorog Celje CM Celje: razsvetljava nogometnega stadiona Arena Petrol v Celju, razsvetljava nogometnega igrišča Olimp v Celju, izgradnja telovadnice Gimnazije Center v Celju Koroške gradnje d.d.: izgradnja telovadnice pri osnovni šoli v Radljah ob Dravi Engrotuš: Bowling v Celju in Mariboru, biljard v Ravnah na Koroškem ZPO Celje, d.o.o.: vlečnici na Celjski […]

Energetski objekti

Cinkarna Celje: transformatorska postaja v obratu cinkove zlitine (630 kVA), transformatorska postaja TP 5-6- v obratu predelava titana (2 x 1250 kVA), transformatorska postaja TP 1-2 (2 x 1600kVA) Engrotuš: transformatorska postaja Tuš Hladilnice (100 0kVA) in Multikino (2 x 1000 kVA) Mestna občina Celje: transformatorska postaja Toplarna Celje (2000 kVA), transformatorska postaja Čistilna naprava […]

Proizvodni objekti

Cinkarna Celje: proizvodnja gradbenih mas, črno mletje, obrat nevtralizacije, avtomatizacija proizvodnje titana, zamenjava svetilk z LED v objektu Vzdrževanja, strelovodna napeljava na objektih A in B PE Vzdrževanje Frutarom Etol: obrati arome, destilarna, ekstrakcija, obrat upraševanja, hladilnica, nadomestno skladišče embalaže, prizidek obrata arom, prestavitev Naute, CIP3, priprava surovin za upraševanje, dvig stolpa za upraševanje 1, […]

2019 © ELEKTROSIGNAL d.o.o. | Pravno obvestilo | Izdelava: Vsi.si d.o.o.
Obveščanje javnosti
Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.