Z vami in za vas že od leta 1951

Projektiranje električnih inštalacij in naprav

Cestna in javna razsvetljava

RS Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI: veliko odsekov regionalnih cest, prehodov za pešce in kolesarje Mestna občina Celje: veliko mestnih ulic ter občinskih cest, razsvetljava nogometnega stadiona Arena Petrol Celje, smučišča na Celjski koči Druge okoliške občine: Vojnik, Štore, Zreče, Laško, Žalec idr. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo: semaforizirana križišča in prehodi ter javne razsvetljave Semaforizacija: skoraj […]

Transformatorske postaje

Cinkarna Celje, Čistilna naprava Celje, Dobrovski grad, Feralit Žalec, Glin Nazarje, Industrija jug Celje, Kasaze, Klavnica Šentjur, Merx Celje, TP Lenart, Pivovarna Laško, RCERO Celje, Resljeva, Športni park pod Golovcem, Štore II, Toplarna Celje, Tuš hladilnice, Tuš multikino, Unior Zreče, Zdravilišče Laško, RCERO Ljubljana.

Komunalni objekti

Mestna občina Ljubljana: nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana Komunalno podjetje Velenje: tehnološke prenove več toplotnih (pod)postaj v Občini Šoštanj ter Mestni občini Velenje Občina Brezovica: Čistilna naprava Vnanje Gorice, Čistilna naprava Podpeč Presarje Mestna občina Celje: Regionalni center za ravnanje z odpadki CERO, Toplarna Celje, razsvetljava dela starega mestnega jedra v Celju, […]

Industrijski objekti

Feroda: poslovno stanovanjski objekt PAN TIM: poslovni aneks ob proizvodno skladiščnem objektu v obrtni coni Latkova vas Cinkarna Celje: hala vzdrževanja, hala lipoton, hala grafike, obrat gradbene mase, obrat cinkove litine Pivovarna Laško: polnilnica piva, varilnica piva, kleti idr. Frutarom Etol: hala arome, hala destilarna, hala ekstrakcije, skladišče embalaže nevarnih snovi, siruparna CIP 3 idr. […]

Javni objekti

Zdravstveni objekti, kulturni in sakralni objekti, športni objekti, trgovinski objekti, hotelski objekti, poslovni in stanovanjski objekti. UKC Maribor: dograditev gasilskih dvigal k bolnišnični stolpnici, ureditev urgentnega bloka s helioportom, onkološki oddelek Splošna bolnišnica Trbovlje: pediatrični oddelek, hemodializa, CT diagnostika, OP dvorane in septika Splošna bolnišnica Celje: operacijski blok in intenzivna nega, endoskopski center, dermatološki oddelek, […]

2019 © ELEKTROSIGNAL d.o.o. | Pravno obvestilo | Izdelava: Vsi.si d.o.o.
Obveščanje javnosti
Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.