Z vami in za vas že od leta 1951

Elektroinštalacijska in elektromontažna dela

Javna in dekorativna razsvetljava

Izgradnja (in vzdrževanje nekaterih) cestnih in javnih razsvetljav:  Celje, Polzela, Žalec, Poljčane, Rogatec, Rogaška Slatina, Zreče, Nazarje, Tekačevo, Radeče, Velenje, Podčetrtek, Slovenska Bistrica, Dramlje, Prebold, Vrbno, Vitanje, Vojnik, Velika Pirešica, Slovenske Konjice, Vinska gora (skupaj preko 200 km javnih razsvetljav). Mestna občina Celje: izdelava digitalnega katastra javne razsvetljave. DRSI: izvedba in vzdrževanje cestne razsvetljave na […]

Športni in rekreacijski objekti

SCT: športna dvorana Zlatorog Celje CM Celje: razsvetljava nogometnega stadiona Arena Petrol v Celju, razsvetljava nogometnega igrišča Olimp v Celju, izgradnja telovadnice Gimnazije Center v Celju Koroške gradnje d.d.: izgradnja telovadnice pri osnovni šoli v Radljah ob Dravi Engrotuš: Bowling v Celju in Mariboru, biljard v Ravnah na Koroškem ZPO Celje, d.o.o.: vlečnici na Celjski […]

Energetski objekti

Cinkarna Celje: transformatorska postaja v obratu cinkove zlitine (630 kVA), transformatorska postaja TP 5-6- v obratu predelava titana (2 x 1250 kVA), transformatorska postaja TP 1-2 (2 x 1600kVA) Engrotuš: transformatorska postaja Tuš Hladilnice (100 0kVA) in Multikino (2 x 1000 kVA) Mestna občina Celje: transformatorska postaja Toplarna Celje (2000 kVA), transformatorska postaja Čistilna naprava […]

Proizvodni objekti

Cinkarna Celje: proizvodnja gradbenih mas, črno mletje, obrat nevtralizacije, avtomatizacija proizvodnje titana, zamenjava svetilk z LED v objektu Vzdrževanja, strelovodna napeljava na objektih A in B PE Vzdrževanje Frutarom Etol: obrati arome, destilarna, ekstrakcija, obrat upraševanja, hladilnica, nadomestno skladišče embalaže, prizidek obrata arom, prestavitev Naute, CIP3, priprava surovin za upraševanje, dvig stolpa za upraševanje 1, […]

Poslovni in stanovanjski objekti, objekti javnega pomena

Tehnopolis: objekt tehnološkega parka I in objekt tehnološkega parka II (stolpnica) Splošna Bolnišnica Celje: centralni operacijski blok, centralna intenzivna medicina, oddelek dialize, endoskopske ambulante, dermatološki oddelek, lekarna, dermatovenerološki oddelek, fizioterapija, uprava, nadgradnja hladilnega postroja, energetska sanacija z dograditvijo trigeneracije, prenova inštalacij program DORA, prenova inštalacij na kardiološkem in koronarnem oddelku, prenova inštalacij na pediatriji, implementacija […]

Komunalni objekti

Čistilne naprave VO-KA Celje: Centralna čistilna naprava Celje, Čistilna naprava Dobrna Hydrotech Slovaška: črpališča in čistilna naprava Frankolovo IPI Rogaška Slatina: Čistilna naprava Tabor RIKO Ljubljana: rekonstrukcija čistilne naprave Ivančna Gorica, čiščenje odpadnih vod v Porečju Drave (Čistilna naprava Selnica, Čistilna naprava Radlje ob Dravi, Čistilna naprava Muta, Vuzenica) Rekonstrukcija ČN Planina pri Sevnici Objekti […]

Rezervni viri električne energije in sončne elektrarne

Frutarom Etol Celje: avtomatski dizel agregat Cinkarna Celje: avtomatski dizel agregati za obrate nevtralizacija in črno mletje Direkcija Republike Slovenije za Ceste: avtomatski dizel agregat črpališča v Laškem VO-KA Celje: avtomatski dizel agregat na Centralni čistilni napravi v Celju in v črpališčih RZ, vodohran Parož – namestitev avtomatskega dizel agregata (50 kVA) KZ Petrovče: zamenjava […]

Ostali objekti

Iskra sistem d.d.: izvedba inštalacije za signalizacijo v avtocestnih predorih Ločica, Jasovnik, Pletovarje, Leščevje, Vodule, Malečnik in Cenkova CM Celje: mestna tržnica v Celju DARS: preureditev nizkonapetostnega napajanja na odseku Arja vas – Hoče Remont d.d.: prenova Knežjega dvorca v Celju Slovenske železnice: izvedba inštalacij za intervencijsko-vzdrževalni vagon Container Celje: Izvedba Ex instalacij v skladiščnih […]

2019 © ELEKTROSIGNAL d.o.o. | Pravno obvestilo | Izdelava: Vsi.si d.o.o.
Obveščanje javnosti
Naložbo izdelave spletne strani sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.