Občani in obiskovalci mesta Celje lahko o okvarah na javni razsvetljavi obveščate preko brezplačne mobilne aplikacije za pametne telefone ali spletnega portala »Prijavi okvaro«.