upravni-svet-4
Uprava družbe

Uprava družbe je direktor družbe, edini član uprave je Branko Kukec, univ. dipl. oec. direktor družbe je od 1. 1. 2007.

Nadzorni svet v sestavi:

  • Ivan Bratanič, predsednik
  • Aleš Ocvirk, član
  • Igor Germovšek, član – predstavnik delavcev
Lastniška struktura podjetja

Podjetje je v 100% lasti zaposlenih in bivših zaposlenih.

Izobrazbena struktura zaposlenih
Struktura-zaposlenih-slo