O nas

Vse od začetkov pred II. svetovno vojno, kamor segajo korenine našega podjetja kljub formalni ustanovitvi leta 1951, se pretežno ukvarjamo s projektiranjem in izvajanjem elektroinštalacij v najširšem pomenu besede.

V svetovnem merilu smo s svojim delom pustili pečat v številnih državah sveta. Močno smo vpeti v širše družbeno okolje, tako na izobraževalnem, socialnem, kulturnem, športnem in humanitarnem področju, za kar smo ob 60. letu delovanja prejeli srebrno občinsko odlikovanje.

Elektrosignal danes velja za eno najuspešnejših slovenskih podjetij na področju elektroinštalacij, tako glede števila zaposlenih kot glede ustvarjenih prihodkov.

Naše ključne konkurenčne prednosti so bogata tradicija več kot 60-letnih izkušenj, nenehna skrb in nadzor nad kakovostjo, redno nadgrajevanje strokovnega znanja, spoštovanje dogovorjenih časovnih okvirjev, celovitost ponudbe, sledenje trendom z uvajanjem inovacij in sodobna tehnologija.

Nudimo celovite storitve – vse od projektiranja, dobave, izvedbe do rednega strokovnega vzdrževanja in podpore.

Nagrajujemo samoiniciativne sodelavce in namenjamo posebno pozornost nadgradnji strokovne usposobljenosti. Uspehe našega podjetja vsakodnevno soustvarja okrog 45 zaposlenih.

Organigram podjetja