Tomaž Komplet

vodja elektrodelavnice

 03 425 44 37
 041 655 273
 tomaz.komplet@elektrosignal.si

Igor Želj

vodja projektov (inštalacije)

 03 425 44 38
 041 264 113
 igor.zelj@elektrosignal.si

Lucijan Tominc

vodja projektov (inštalacije)

 03 425 44 21
 041 762 381
 lucijan.tominc@elektrosignal.si

Božidar Močnik

vodja projektov (inštalacije)

 03 425 44 31
 041 655 271
 bozo.mocnik@elektrosignal.si

Aleš Ocvirk

vodja trgovine in servisa

 03 425 44 28
 051 335 777
 ales.ocvirk@elektrosignal.si

Trgovina in servis

Delovni čas: pon. – pet. 7:30 – 16:00

 03 425 44 28
 051 335 777
 trgovina@elektrosignal.si

Izposoja avtokošar in avtodvigal

Delovni čas: pon. – pet. 7:00 – 15:00

 03 425 44 00
 031 692 710
 info@elektrosignal.si

Prijavi okvaro

Javna razsvetljava (odzivnik Elektro Celje, d.d.)
 03 42 01 490
Semaforizacija
 041 684 312

Mobilna aplikacija za javljanje okvar na javni razsvetljavi MOC